Zoznam produktov podľa výrobcu Jarmila Čápová

Jarmila Čápová je autorkou liečebného konceptu BPP – Bazálne Posturálne Programy. Jej práca výrazne ovplyvnila terapiu pacientov s detskou mozgovou obrnou, pacientov po poranení miechy a po cievnej mozgovej príhode.

Jarmila Čápová začala rehabilitačnú prax v roku 1974 v Prahe, v detskej časti FN v Prahe Motole. Po absolvovaní nástupnej praxe aj naďalej pôsobila na detskej neurológii. Pod vedením prof. MUDr. M. Máčka sa čoskoro špecializovala na Vojtovu metódu , absolvovala prvé kurzy tejto metódy v Prahe, pod vedením pani M. Klemovej a pani S. Brodinovej.

Po dvoch rokoch praxe absolvovala dlhodobý prerušovaný kurz PNF pod vedením pani J. Holubářovej, ktorý priniesol do jej praxe stretnutie s docentom MUDr. F. Velom.

V roku 1982 nastúpila na ambulantné oddelenie diferencovanej starostlivosti pri poliklinike v Prahe 4 a potom na subkatedre detskej neurológie ILF vo FTN v Prahe Krči. V roku 1989 absolvovala B kurz Vojtovej metódy v Kinderzentri v Mníchove, tu už pod priamym vedením prof. V. Vojty .

V roku 1991 odišla na dvojročnú pracovnú stáž do Kinderdorf st.Isidor, psecializované detské dedinky pre deti s handicapom v Rakúsku . Na tomto školiacom pracovisku absolvovala kurz Bobath konceptu a neskôr dokončila štúdium Vojtovej metódy C kurzom v Ríme, kde sa následne podieľala na praktickej výučbe. Ďalej pravidelne dochádzala na stáže do Ríma i Mníchova k prof. Vojtovi.

Spolupráca s Doc. Fr.Vélem vyústila do prípravy nového terapeutického konceptu . Spoločne sa zúčastnili niekoľkých prednášok v Bruegger Inštitúte vo švajčiarskom Zürichu.

Od roku 1995, po odchode z Prahy na Vysočinu, pracovala vo svojej ambulancii, dokončila kurz Mobilizácií a mäkkých techník v Brne, kurz zónovej terapie chodidla nohy v Prahe a úspešne zložila atestačnú skúšku v špecializačnom štúdiu v Brne.

V roku 2008 vydala knihu „Terapeutický koncept BPP“ av roku 2016 knihu „ Od posturálnej ontogenézy k terapeutickému konceptu “. Jej práca výrazne ovplyvnila terapiu pacientov s detskou mozgovou obrnou, pacientov po poranení miechy a po cievnej mozgovej príhode. Tento novo vzniknutý koncept prezentovala na mnohých konferenciách a sympóziách ako u nás, tak v zahraničí.

Zdroj: fyzioterapia.utvs.cvut.cz

Viac na
Zobrazuje sa 1 - 3 z 3 položiek
Zobrazuje sa 1 - 3 z 3 položiek