VRÁTENIE TOVARU V ZÁKONNEJ LEHOTE 14 DNÍ


Zo zákona je každý spotrebiteľ chránený pri nákupe tovaru mimo bežnej kamennej predajne lehotou na vrátenie tovaru. Nemusíte mať teda obavu z nákupu tovaru, ktorý si nemôžete vopred ohmatať.

Nárok na využitie tejto lehoty majú ale iba spotrebitelia, nie tí, ktorí nakupujú v rámci svojej obchodnej činnosti.

AKO POSTUPOVAŤ

O zámere vrátiť objednaný tovar nás prosím informujte písomne emailom na info@rehabilitacia-sport.sk

Vytlačte a vyplňte prosím protokol pre vrátenie tovaru, ktorý Vám bol zaslaný emailom spolu s faktúrou a obchodnými podmienkami emailom. Prípadne si ho môžete vytlačiť tu: PROTOKOL NA VRÁTENIE TOVARU V 14 DENNEJ LEHOTE

Následne môžete tovar buď doručiť osobne na naše výdajné miesto alebo tovar zaslať na adresu:

Tivali, s.r.o.
Kolaříkova 1
621 00 Brno

Česká republika

Tovar, vrátane všetkých jeho častí, teda návodu, faktúry a všetkých súčastí samotného produktu starostlivo zabaľte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Nelepte prosím lepiace pásky priamo na originálne krabice od tovaru. Zároveň prosím pokiaľ možno uveďte tovar do pôvodného stavu. Peniaze za vrátený tovar budú prevedené na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14tich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru späť na našu adresu.

Predávajúci má nárok znížiť vrátenú čiastku kupujúcemu o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Lehota na vrátenie tovaru trvá 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od zmluvy. Sú počítané aj dni pracovného voľna, nejde o dni pracovné! Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Pokiaľ už nemáte obal od tovaru, nevadí. Aj tak je možné tovar vrátiť v zákonnej lehote. Predajca ale má právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru do pôvodného stavu. Také náklady budú zákazníkovi naúčtované a započítané s vrátenou čiastkou.

Tovar je možné si vyskúšať, nesmie ale javiť známky opotrebenia.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať .