Cvičenie PILATES

  1. História
  2. Pilatesova metóda
  3. Šesť princípov pilates


1. História Pilates

Za vznikom a rozvojom výnimočnej metódy cvičenia Pilates stojí p. Joseph Pilates (nar. 1880, Nemecko). Pretože sám bol ako dieťa často chorý a poznal tak útrapy zlého zdravotného stavu, zasvätil celý svoj dospelý život poznaniu telesného rozvoja a starostlivosti o zdravie. Svoj revolučný cvičebný systém vyvinul a prepracoval v priebehu prvej polovice 20. storočia.

Nesústredil sa ale iba na telesnú stránku. Veril, že duševné a telesné zdravie je spojitá nádoba, a že cvičením môžeme uzdraviť telo aj z choroby a dôjsť k duševnému pokoju.

J.Pilates sa pri vyvíjaní svojej metódy inšpiroval aj "nápravným cvičením" a "zdravotnou gymnastikou" ale aj východnými náukami o cvičení, vrátane jogy. Pôvodne bola metóda dostupná len obmedzenému počtu jedincov a cvičila sa iba v špecializovaných štúdiách. V súčasnej dobe už môžeme Pilates cvičiť ako u fyzioterapeutov, tak vo fitness centrách alebo doma.

2. Pilatesova metóda

Pilates je založené na posilnení stredu tela. Cvičí sa buď na špeciálnych strojoch alebo na podložke. Cvičebný systém pilates vedie k posilneniu a pretiahnutiu svalov celého tela za vyváženej spolupráce tela a mysle. J. Pilates si uvedomoval význam správneho dýchania.

Základným princípom Pilatovej metódy je sústredené vykonávanie cvikov za súčasného uvedomenia si, ako daný cvik vlastne pôsobí. Každý sval je zapojený za pomoci dychovej kontroly. Všetky pohyby v Pilates vychádzajú zo svalov centra - jadra tela tzv. "power house". Tým sú myslené svaly brucha, bedier a zadku. Pilatova metóda nepoužíva opakovanie až do únavy svalov, ale snaží sa pozvoľna dosahovať rovnováhu všetkých svalových skupín. Základom Pilates je cvičenie na podložke, využívajú sa však aj pomôcky a najrôznejšie prístroje.

Metóda Pilates je vhodná pre každý vek, od detí až po seniorov, pre ľudí v kondícii dobré aj horšie. Cvičí sa preto v niekoľkých rôznych stupňoch obtiažnosti.

3. Šesť princípov pilates

Joseph Pilates vychoval sedem pokračovateľov jeho metódy. Jedným zo žiakov bola Romana Kryzanowska. Dvaja z nasledovníkov Romany Kryzanowskej boli aj Philip Friedman a Gail Eisen, ktorí v roku 1980 vydali prvú modernú knihu o pilates s názvom Pilatesova metóda pre telesnú a duševnú kondíciu (The Pilates Method of Physical and Mental Conditioning). Načrtli v nej šesť princípov pilates, ktoré široká komunita pilates inštruktorov prevzala alebo si ich upravila. Jednalo sa o tieto zásady, ktoré treba pri cvičení dodržiavať:

  • sústredenosť pohybu
  • riadený pohyb
  • pohyb vychádzajúci zo stredu tela
  • plynulosť pohybu
  • presnosť pohybu
  • dýchanie


PRODUKTY SÚVISIACE S PILATES SI MÔŽETE PREHLIEDNUŤ A KÚPIŤ TU

VIDEO UKÁŽKA CVIČENIA PILATES NA PODLOŽKE