Gumové pásy na cvičenie

 

 1. Čo sú gumové pásy na cvičenie
 2. Aký zvoliť gumový pás na cvičenie - typy, tuhosti, značky, dĺžky therabandu
 3. Doplnky k theraband pásu - úchyty - rukovítka , kotvy
 4. Ako cvičiť s therabandom – publikácia
 5. Údržba theraband pásu
 6. Zásady bezpečnosti pri cvičení s therabandom

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -

1. Čo súgumové pásy na cvičenie

 

Pružné gumové pásy boli objavené ako rehabilitačná pomôcka viac ako pred dvadsiatimi rokmi. Postupne sa rozšírili aj do fitness a posilňovania.Ide o 5, 10 alebo 15 cm široký pás z prírodného latexu alebo iného gumového materiálu. Šírka pásu sa líši u rôznych výrobcov. Najviac sa s nimi môžeme stretnúť pod názvomTHERA-BAND, čo je však obchodná značka jedného z výrobcov, ktorý sa venuje výrobe aj ďalšíchcvičebných pomôcok. Na účely tohto textu budeme používať označenie gumový, pružný alebo cvičebný pás a theraband.

Okrem značkyThera-bandsa na trhu vyskytujú aj produkty ďalších firiem pod názvami:Aerobic band(bez latexu),Reha band pás bez latexu,Powerbandvýrobca cvičebných pomôcokTogu,Elastic Band

Existujú aj ďalšie pružné cvičebné pomôcky, niektoré je možné používať na obdobné cvičenie ako gumy Theraband. Patrí medzi ne tzv.zaváračkainak tiežRubberBand, rôzneexpandery(Gymex 130 cm,Expander s rukoväťami) atubingy(duté gumové trubice).

 

Rozdiel medzi posilňovaním s pružnými cvičebnými pomôckami a cvičením s činkami je predovšetkým dvojaký:

 

 1. Pružný materiál spôsobuje, ženajväčšieho svalového napätia je dosiahnuté až na konci pohybu, u činiek je to naopak.
 2. S bodom 1. súvisí aj druhý dôležitý rozdiel a síce, žepri cvičení s pružným materiálom je možné väčšinou dosiahnuť väčší rozsah pohybuako pri cvičení s činkami.

 

Je na mieste tu oceniť cvičebné gumové pásy aj pre ich nízke obstarávacie náklady a minimálne nároky na priestor.

2. Aký zvoliť gumový pás na cvičenie - typy, tuhosti, značky a dĺžky therabandu

Typy – tuhosti posilňovacieho pásu

V ponuke výrobcov je vždy určitá farebná stupnicatheraband pásov, pomocou ktorej je odlíšená ich tuhosť, čiže odpor, ktorý pás pri cvičení kladie. Svetlejšie farby pásu sú pre ľahšie cvičenia, tmavšie pre náročnejšie. Odporúča sa používať kombináciu dvoch tuhostí pásu a pri cvičení ich prestriedať podľa veľkosti práve trénovanej svalovej skupiny. Skrátka inú záťaž znesie veľký sedací sval a inú drobnejšie svaly na rukách. Pre správny výber therabandu Vám budú nápomocné nasledujúce riadky.

 

UAerobic Banduje uvedené toto delenie podľa typu cvičenia:

 

 

Thera-Bandponúka osem rôznych tuhostí pásu a delí ich podľa sily ťahu - odporu:


 

Gumové pásy Thera Band je možné zaobstarať v rôznych baleniach:


VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA NA VOĽBU DĹŽKY PÁSU SÚ:


 • cvičenie paží a hornej polovice tela - 1,2 - 1,5m
 • celkové cvičenie s použitím dolných končatín - 2,5m
 • rehabilitačné cvičenia (fyzioterapia) - 5,5m

 

3. Doplnky k Theraband pásu - úchyty - rukovítka, kotvy a iné.

 

Ako nadpis tejto časti článku napovedá, k pružnému cvičebnému pásu je možné zaobstarať aj rukovítka - úchyty a madlá na ktoré sa pás uchytí a tým uľahčí jeho držanie pri cvičení. Ďalej sú k dostaniu tzv. kotvy umožňujúce uchytenie thera-bandu na vhodných okolitých predmetoch napríklad dverách.

 

4. Ako cvičiť s Therabandom - publikácie a DVD o cvičení s posilňovacími pásmi

 

 

Pokiaľ necvičíte pod vedením trénera alebo fyzioterapeuta, odporúčame postupovať podľa odbornej publikácie. Nikdy nezabúdajte, že na začiatku nesmie chýbať rozohriatie, pretiahnutie svalov a rozpohybovanie kĺbov. Na konci cvičenia je nutné svaly opäť pretiahnuť.

 

Najznámejšie publikácie o cvičení s Thera bandom na slovenskom trhu sú:

 

 • CVIČENIE S THERA-BANDOM - BRÜGGER - Cvičenie sThera-Bandom so zreteľom na koncept podľa Brüggera. Kniha je určená pre rehabilitačných pracovníkov a sú v nej znázornené a popísané odborné cviky sThera-Bandem. Knihu napísala PaedDr. Dagmar Pavlov.

 

 • HELENA VYSUŠILOVÁ: CVIČENIE S GUMOVÝMI PÁSMI – Kniha obsahuje okrem teoretickej časti o therabandoch, spôsoboch cvičenia a praktických návodov na cvičenie aj súbor fyzických testov, ktoré pomôžu zistiť celkovú kondíciu tela a stav svalstva.

 

  • Thera-Band, základné cvičenia - autorky CM Rock, S. Petak-Krueger venuje sa rehabilitačným cvikom podľa Dr. Brügera5. Údržba Thera Band pásov

 

Pre optimálnu životnosť gumového pásu na cvičenie odporúčame dbať na nasledujúce rady:

 

 • Zabráňte kontaktu therabandu s ostrými predmetmi - šperky, hodinky, dlhé nechty, kamienky. Pri cvikoch, kedy je na gumu nutné šliapnuť, ostrážte čistotu podložky a obuvy.

 

 • Zabráňte pôsobeniu slnečných lúčov alebo iných tepelných zdrojov na cvičebný pás.

 

 • Životnosť therabandu je možné predĺžiť používaním úchytov, madiel alebo kotiev, ktoré uľahčia cvičenie a chránia pás pri určitých cvikoch – viac viď bod 3. tohto článku.

 

 • Pokiaľ bude treba gumový pás čistiť, môžete ho vyprať vo vlažnej vode s mydlom. Potom ho jemne utrite a nechajte voľne doschnúť, nie však na slnku, kúrení alebo fénovaním. Vypraný a vysušený pás potom ošetrite detským púdrom alebo škrobom, aby sa nezlepoval a vydržal dlhšie pružný.

 

 • Pás uchovávajte pri izbovej teplote najlepšie v obale, aby bol chránený pred slnkom alebo v tmavej miestnosti zavesený.

 

 • Therabandy je možné nadväzovať pomocou uzlov, ktoré je možné ľahko opäť rozviazať

 

6. Zásady bezpečnosti pri cvičení s Thera Bandom

 

 • Pred cvičením skontrolujte, či pás nie je natrhnutý, deravý, či nemá zoslabené miesta. Pokiaľ objavíte poškodenie je potrebné pás vymeniť.

 

 • Cvičebné gumové pásy sú vyrábané buď latexové alebo bez latexu. Latex vyvoláva u niektorých jedincov alergické reakcie.

 

 • Nenechávajte deti, aby sa s gumovými pásmi hrali alebo s nimi cvičili bez dozoru dospelej osoby.

 

 • Nepoužívajte gumový pás nikdy tak, aby sa mohol vymrštiť spätne k hlave.

 

 

Autorka článku: Bc. Jarmila Hajná

************************************************** ******************************


Ak MÁTE ZÁUJEM O CVIČEBNÉ GUMOVÉ PÁSY ALEBO PUBLIKÁCIA O CVIČENÍ,

KONTAKTUJTE NÁS

 

TEL: +420 549 212 092

MOBIL: +420 773 963 775

EMAIL: info@rehabilitacia-sport.sk

************************************************** ******************************